פורום-לאקטואריה-ולכלכלה

שופטים הדנים בתיקים מורכבים בבתי משפט נעזרים רבות בחוות דעת של מומחים בתחומים שונים: רפואיים, פיננסיים, כלכליים, ביטוחיים וכדומה. אקטואר הוא אחד מהמומחים הללו. אקטואריה היא מדע המשתמש בטכניקות מתמטיות, כלכליות וסטטיסטיות לפתרון בעיות כלכליות במצבים בהם משולבים מרכיבים  של חוסר וודאות. אקטוארים פועלים בשלושה תחומים עיקריים: הראשון ביטוחי חיים, פנסיה ובריאות, נוסף של ביטוח כללי הכולל בעיקר ביטוח רכוש, חבויות וניהול סיכונים פיזיים, וכן, בתחום של נושאים פיננסיים. בשוק פועלים אקטוארים עצמאיים רבים אשר מספקים שירותים לחברות מסחריות, מוסדות ביטוח פיננסיות ואחרות, וגם לבתי משפט, למוסדות לבוררות וכדומה. אקטוארים מומחים מספקים לשופטים חוות דעת נוספות על אלו שהם מקבלים מהצדדים לסכסוך, או לחלופין, חוות דעת יחידניות.

מהו אקטואר מומחה מטעם בית משפט?

מטבע הדברים, מחלוקות שמגיעות לבתי משפט הן עמוקות וכל צד רואה באופן שונה את מצב העניינים. כל צד טוען שהוא הצודק ומביא חוות דעת התומכות בטענותיו. מעמדו של אקטואר בית משפט הוא רם והשופטים, לרוב, אינם מערערים על פסיקותיו אלא קובעים את החלטותיהם על פיהם. אקטואר שמגיע למעמד של מומחה מטעם בית משפט הינו בעל מקצוע שעשה כברת דרך ארוכה במקצועו ואשר רכש לו מוניטין רב בחוות הדעת שהוא ייצר לאורך השנים. עורכי דין של המתדיינים יכולים לחקור אותו ולבקש הסברים על חוות הדעת. רבים מהמתדיינים, לרוב, מרוצים ממינוי אקטואר מומחה מטעם בית המשפט. כך, הם אינם חייבים להביא עדים, לספק ראיות נוספות ועוד. מנגד, הם אינם יכולים לערער על  הפסיקות ועובדה זאת יוצרת להם, לעיתים, בעיות. הם אלו אשר משלמים את עיקר שכר טרחתו.

אקטואר מומחה יכול לספק חוות דעת בשלל תחומים:

בכל המצבים הללו, ובאחרים נוספים, יש צורך לבצע הערכות וחישובים אקטואריים הנחוצים לשם קביעת פסקי דין. לבתי משפט מגיעים תיקים כבדי משקל בהם הצדדים לעימותים הם תאגידים, חברות ביטוח, חברות הייטק ועוד עסקים רבי עוצמה. שווי של חברת הזנק, למשל, קשה לחיזוי בגלל, שבמקרים רבים, אין לה מכירות. החיזוי נקבע, פעמים רבות על פי הערכות של מכירות עתידיות, על פי הפטנטים ושוויים ועוד. במקרים בהם מתגלעים ויכוחים בין שותפים, בעלי מניות או גורמים אחרים  הקשורים לחברה כזאת הרי שחוות דעת של אקטואר היא חיונית ואף הכרחית.

אקטואריה

איך נקבעת חוות דעת אקטוארית?

אקטואר קובע את חוות הדעת על פי מיטב הבנתו ושפיטתו ואינו מתחשב בחוות דעת שהוגשו על ידי שני הצדדים. בכך הוא מקיים את עיקרון  השוויון המקודש של בתי  המשפט ואשר עליו, בין היתר, מתבססת מהותו. בעקרון, האקטואר פועל תחת הנחיות בית  המשפט והוא נדרש לענות על השאלות השונות שהוא הציב לפניו בעת קבלת כתב המינוי. בשלב הראשון פונה האקטואר לצדדים ומבקש מהם מידע הנחוץ לו לקבוע את כמות השעות הנדרשות לו להשלמת  המשימה. כך הוא יכול להגיש הצעת מחיר לעבודתו. לאחר אישור העסקתו הוא יבקש את כל המידע הנחוץ לעריכת חוות דעת מעמיקה ומדויקת ככל שניתן. האקטואר יבחן את שיטות ההערכה השונות ובוחר את זאת  המתאימה ביותר למקרה הנידון. הוא עורך טיוטה ראשונית אותה הוא שולח לצדדים כדי לקבל הערות בנוגע לגופן של המסקנות. בשלב האחרון תוגש חוות  הדעת הסופית שתתייחס למכלול  הסוגיות והשאלות  הנדונות.

אקטואר שמתמנה לייעוץ לבתי משפט הינו בעל ניסיון רב שנרכש בשנים רבות של לימודי מקצועות פיננסיים ואחרים  הדרושים לו לפעילותו. בית  המשפט מבקש מהאקטואר לספק לו מספרים מדויקים ומוחלטים למרות שבמקרים רבים, הוא חייב להעריך חלק מהם בגלל שאין בידיו נתונים מדויקים או  בגלל שאי אפשר לחזות אחרים בצורה מדויקת. האקטואריה איננה מדע מדויק ובשל כל האלמנטים הללו ואחרים נוספים, עבודת האקטואר קשה וחייבת להיות אחראית. במקרים רבים, ניתן יהיה לקבל משני אקטוארים שקבלו את אותם  הנתונים שתי הערכות שונות בכ 10% של האחת מהשנייה. עובדה זאת נלקחת בחשבון על ידי בתי  המשפט והצדדים היריבים. אקטוארים בעלי  מוניטין יקבלו מינוי כל פעם מחדש משופטים הגורסים כי בצעו את עבודתם בצורה נכונה ונאמנה. הם סומכים על חוות דעתם.

מאמרים נוספים לקריאה:

איך בוחרים אקטואר מומלץ?

אקטואר לפנסיה