פורום-לאקטואריה-ולכלכלה

דיני עבודה חוות דעת אקטואריתפורום רופאים מובילים בכתיבת חוות דעת אקטואריות בדיני עבודה, לצורך הגשת תביעות עובדים כנגד מעבידים כדלקמן:

גורמים שיש להתחשב בהם:

כדאיות האפשרות לפרישה מוקדמת

הפורום לכלכלה ואקטואריה מתמחה בין היתר, בכתיבת חוות דעת המאפשרות לקבוע את רמת הכדאיות לפרישה מוקדמת באספקטים הבאים:

חישוב תביעה מעצמאיים הדורשים להכיר בהם כשכירים

פעמים רבות, מבקשים פרילנסרים ועובדים לא שכירים מבית הדין לעבודה להכיר בהם כשכירים, על מנת להיות זכאים לקבל את כל התנאים הסוציאליים המגיעים לעובד שכיר. במיקרים האלו עולה  הצורך בחישובים אקטוארים על מנת להשוות את התנאי הסוציאליים.

חישוב הנזק שנגרם לאדם שהועבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת

למעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת ישנן משמעויות הנוגעות לתקנות השכר השונות. בחוות הדעת האקטוארית, מחושב הנזק וההפסד הכלכלי אשר נגרם לאדם שהועבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.

היוון הפסד פנסיה עקב הקטנת המקדם לחישוב שכר קובע

ישנם מיקרים בהם שונה לרעת העובד, מקדם השכר הקובע לצורך חישוב הפנסיה. תופעה זו גורמת הפסדי פנסיה עתידיים אותם ניתן לאמוד ולחשב מראש.

הפסדי פנסיה עקב העדר הפרשות מעסיק

לעיתים מעביד מנכה משכר העובד את חלק העובד בגין הפנסיה, אך לא מפריש סכום זה לקרן הפנסיה.

במקרים אלו עולה השאלה מה מידת הפגיעה בקרן הפנסיה?

חוות דעת שכזו הכרחית במקרה של הליכים משפטיים, לאור העובדה שעל התובע להוכיח הנזקים שנגרמו לו

כתיבת חוות הדעת מצריכה קבלת תלושי השכר של העובד ודפי הפירוט שהתקבלו מקרן הפנסיה

בדיקת תגמולי ביטוח

בדיקת תגמולי הביטוח המשולמים על פי פוליסת הביטוח,  נדרשת כאשר חברת ביטוח משלמת תגמולים חודשיים למבוטח עקב קרות מקרה הביטוח.

הפורום לכלכלה ואקטואריה מתמחה בבדיקת תגמולי ביטוח, המשולמים למבוטחים בביטוח אי כושר עבודה (א.כ.ע), ביטוחי מנהלים, ביטוח תאונות אישיות וכדומה.

חוות דעת אקטוארית בנושא הפרשות לקרן השתלמות

קרן השתלמות מטרתה הרווחת הינה לשמש את העובד לצורך לימודים (בדרך כלל העובד מפריש: 2.5% משכרו והמעביד מפריש 7.5%).

ישנה מקרים בהם המעביד לא פותח קרן השתלמות לעובד, במקרים אחרים אינו מפריש כחוק את הנדרש, במרים אחרים ינכה את חלק העובד אך לא יפקיד את הנדרש בקרן. מטרתה של חוות הדעת האקטוארית הינה לאמוד את ההפסד הנגרם לעובד במקרים אלו.

חוות דעת שכזו הכרחית במקרה בו נפתח הליך משפטי, לאור העובדה שעל התובע מוטל הנטל להוכיח את הנזקים שנגרמו לו. לצורך כך יש לאסוף את דפי הפירוט ותלושי השכר של העובד.

חוות דעת אקטוארית בנושא הפרשות לקופות גמל

קופת גמל הינה קופת חיסכון.  לעיתים ינכה המעביד את חלק העובד בהפרשות לקופת גמל, אך לא יפקיד אותן.

במקרים מסוג זה יש לחשב את ההפסד הנגרם לעובד כתוצאה מאי ההפרשות לקופה.

הפסד זה מחושב וניתן במסגרת חוות דעת אקטוארית בעניין הפסד קופות גמל.

לצורך כתיבת חוות הדעת, יש לרכז את מלוא  תלושי השכר של העובד ודפי הפירוט שהתקבלו מקופת הגמל.

חוות דעת אקטוארית בנושא זכויות עובדים על פי הסכמי עבודה

נזקים שה נגרם עקב קלקול בזכויות העובד או שינוי בהסכמי עבודה.

היוון תשלומי פנסיה ממבטחים בשתי חלופות עקב נכות

בדיקת חוות דעת נגדיות

הפורום לכלכלה ואקטואריה מתמחה בבדיקת חוות דעת בכל הנוגע לכושר השתכרות, הפסדי שכר ופנסיה, תגמולי ביטוח, בדיקת קצבת שארים וכיוצ"ב

אולי יעניין אתכם גם:

תוספת תגמולים בחינוך

מהו אקטואר מומחה מטעם בית משפט?