פורום-לאקטואריה-ולכלכלה

דיני נזיקין - אקטואריהמהי חוות דעת אקטוארית בנזיקין

כאשר נפגעת הכנסתו של אדם עקב עוולה, לשם כימות הנזק שנגרם לו, או לשאריו, נדרשת חוות-דעת אקטוארית.

גורמים בחישוב הפסדים

חוות דעת אקטוארית בדיני נזיקין בהתאם לשנים האבודות

השנים האבודות אלו הן השנים שבהן התקצרה תוחלת חיי העבודה של ניזוק עקב עוולה, קרי אותן שנים שבהן איבד הניזוק את יכולתו להשתכר עקב הפגיעה.

לשם ההמחשה, בדרך-כלל, במקרה שבו קטין נפטר עקב עוולה. במקרה זה נמנעה ממנו היכולת לעבוד ולהשתכר במשך תקופת העבודה החלה, מגיל 21 ועד לגיל הפרישה.

חוות דעת אקטוארית בנושא אמידת הפסדי השתכרות, או הערכת פוטנציאל ההשתכרות / שילוש השכר

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מגדיר כי הפיצוי לנפגע בתאונת דרכים יהיה מבוסס על השכר שלו

החוק קובע כי תקרת השכר, לצורך הפיצויים, יהיה שילוש השכר הממוצע במשק, קרי שלוש פעמים השכר הממוצע במשק, המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) כ- 28,000 ש"ח לחודש( בחודש ינואר 2015 עומד על 9,260 ש"ח))

לעיתים יפגע אדם שהחל את דרכו המקצועית. נפגע זה משתכר טרם התאונה שכר הנמוך במידה מהותית מהשכר אליו הוא היה צפוי להגיע בעוד מספר שנים, לולא התאונה.

כך למשל אדם שהקים עסק, ובסמוך למועד הקמת העסק – נפגע. במידה והעסק היה מצליח – הוא יכול היה להרוויח שכר גבוה ביותר – אפילו מעל שילוש השכר הממוצע.

אדם שכזה לא יפוצה בשל השכר שיכול היה להרוויח. מה באפשרותו לעשות?

אני מתמחה בכתיבת חוות דעת אקטואריות בהן אני מעריך את שכרו הפוטנציאלי של התובע, לולא התאונה

חוות דעת אקטוארית בנושא אמידת ניכויי המוסד לביטוח לאומי

(כגון קצבת שאירים, קצבת תלויים, קצבת שיקום)

קצבת שאירים היא קצבה חודשית המשולמת לשאירים של נפטר/ת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

במקרה של תביעת נזיקין יש להעריך שווי הקצבה ליום מתן פסק הדין.

אופן הערכה מוגדר בתקנות הביטוח הלאומי (היוון) – תשל"ח – 1978.

חוות הדעת שמגיש האקטואר מטעם הנתבעים לצורך הערכת שוויה של קצבת השאירים, מתבססת על תקנות ההיוון.

יחד עם זאת, חוות הדעת מתעלמות לרבות מהלכות משפטיות ומפסקי דין אשר מקטינות את שווי הקצבה.

כך למשל, קיימות הלכות משפטיות הקובעות ממתי ועד מתי יש לחשב את קצבת השאירים.

חוות דעת אקטוארית בנושא הפסד שנגרם עקב אובדן נכס הוני

על פי ההלכה המשפטית, כאשר נהרג אדם בתאונת דרכים וכתוצאה מכך עסקו נסגר – באפשרות העיזבון לתבוע בגין אובדן נכס הוני.

ערכו של הנכס ההוני יכול לנוע בין כמה מאות אלפי ₪  לכמה מיליונים, תלוי בעיסוק, במוניטין, בותק העסק ועוד.

בעת כתיבת חוות דעת אקטוארית בנושא של אובדן נכס הוני, אני מתבסס על הידע בתחום המימון.

היוון התקבולים שזכאים להם שארי הנפגע

כאשר נפגעת הכנסתו של אדם עקב עוולה, לשם כימות הנזק שנגרם לו, או לשאריו, נדרשת חוות-דעת אקטוארית.

החישובים הנערכים בחוות-הדעת כוללים, בין היתר את הנושאים הבאים:

בדיקת חוות דעת נגדיות

בתביעות מסוג זה על הנתבעים להגיש לבית המשפט חוות דעת אקטוארית העוסקת בהערכת תשלומי המוסד לביטוח לאומי ו/או חוות דעת אקטוארית המתבססת על הנחות לגבי העתיד.

אולי יעניין אותך גם: